J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Specialiųjų planų parengimas

Projekto pavadinimas

Specialiųjų planų parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Užtikrinant darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrą Kėdainių rajono savivaldybėje, reikia numatyti planuojamas rezervuoti teritorijas Kėdainių miesto šiaurinio aplinkkelio plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti. Taip pat aktualu numatyti vietinės reikšmės vidaus kelių tinklo išdėstymą ir papildymą, nurodant, kur yra esami geros būklės vidaus keliai su danga, kur reikalingas kelio remontas, naujų kelių tiesimas.

Rezultatai

Parengti vietinės reikšmės vidaus kelių Kėdainių rajone ir Kėdainių miesto šiaurinio aplinkkelio specialieji planai.

Bendra projekto vertė

153.147,89 Lt/ 44.354,69 Eur

Savivaldybės lėšos

22.972,18 Lt/ 6.653,20 Eur