J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Rinkimai į Europos Parlamentą birželio 9 d.
Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pagirių miestelyje

 

Projekto pavadinimas

Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pagirių miestelyje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - gerinti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse.

Uždavinys - plėtojant modernią švietimo ir sociokultūrinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams infrastruktūrą, įkurti Pagirių UDC.

Rezultatai

Atliktas kultūros namų patalpų, esančių Pagirių miestelyje, Liepų g. 21, kapitalinis remontas bei įsigyti nauji baldai, kompiuterinė ir kita įrangoa.

Bendra projekto vertė

1.882.634,00 Lt/  545.248,49 Eur

Savivaldybės lėšos

282.396,00  Lt/ 81.787,53 Eur