J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pagirių miestelyje

 

 

 

 

 

Projekto pavadinimas

Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pagirių miestelyje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - gerinti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse.

Uždavinys - plėtojant modernią švietimo ir sociokultūrinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams infrastruktūrą, įkurti Pagirių UDC.

Laukiami rezultatai

Atliktas kultūros namų patalpų, esančių Pagirių miestelyje, Liepų g. 21, kapitalinis remontas bei įsigyti nauji baldai, kompiuterinė ir kita įrangoa.

Įgyvendinimo laikotarpis

 2011-12-22  -  2014-10-31

Bendra projekto vertė

1.882.634,00 Lt

Savivaldybės lėšos

282.396,00  Lt

Kontaktiniai asmenys

Ėglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44 205, el. p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt

Audrius Zubavičius, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas tel (8 347) 69529, el. p. audrius.zubavicius@kedainiai.lt