J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainiuose

Projekto pavadinimas

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainiuose

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajone, siekiant užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Šiuo metu Kėdainių raj. viešai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamos 67,3% gyventojų. Tuo tarpu teisės aktai numato, kad viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95% visų Lietuvos gyventojų. Projektas numato naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Janušavos, Gluosnių, Kauno, Juodkiškio, Pirmūnų, Rytų gatvėse, užstatytose individualiais namais, kurie neturi centr. vandentiekio ir nuotakyno tinklų. Projekto metu numatoma nutiesti 3165 m. naujų centralizuoto vandentiekio tinklų, 4211 m. ūkio - buities nuotekų tinklų, pastatyti 3 požemines modulines nuotekų siurblines.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą būtų išspręstas kokybiškų vandentvarkos paslaugų teikimas į projektą įtrauktuose gyv. rajonuose, pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos, padidintas rajono vandentvarkos ūkio efektyvumas, pagerėtų ekologinė situacija.

Įgyvendinimo laikas 2009-02-06 – 2011-06-15

Projekto vertė

2 247 510,53 Lt.

Savivaldybės lėšos

191 038,40 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 69512,

el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt