J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Labūnavos kaimo detaliojo plano parengimas  

Projekto pavadinimas

Labūnavos kaimo detaliojo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racianalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys - parengti Labūnavos kaimo teritorijų planavimo dokumentus. Įgyvendinus projektą bus parengtas Labūnavos kaimo detalusis planas.

Laukiami rezultatai

Labūnavos kaimo detalusis planas, 1 vnt.

Įgyvendinimo laikotarpis

2012-03-20 – 2014-03-20

Bendra projekto vertė

103.655.72 Lt.

Savivaldybės lėšos

15.549.36 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44205, el.p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt