J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių pramoninio parko rinkodaros projektas

Projekto pavadinimas

Kėdainių pramoninio parko rinkodaros projektas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pritraukti tiesiogines užsienio investicijas į Kėdainių pramoninį parką (KPP). Tikslui įgyvendinti yra numatyta parengti KPP rinkodaros planą, parengti ir išplatinti informacinę-reklaminę informaciją, sukuriant interneto tinklalapį, dalyvauti parodose, renginiuose, forumuose, konferencijose bei verslo organizacijų veikloje.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą bus aiškiai identifikuoti potencialių investuotojų poreikiai ir sukurtas investuotojams patrauklus KPP įvaizdis, pritrauktos investicijos į KPP.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-07-22 – 2014-07-03

Prašoma parama

543 659,00 Lt

Savivaldybės lėšos

60 408 Lt

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. 8 (347) 69512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė,

tel. (8 347) 44 205, el. p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt