J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kėdainių lopšelio - darželio "Pasaka" pastato rekonstrukcija

 

 

Projekto pavadinimas

Kėdainių lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų aplinką Kėdainių rajono savivaldybėje. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti pilną patalpų vidaus remontą bei įrengti ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpą, skirtą metofinei veiklai, kuri būtų aprūpinta baldais ir technine įranga. Įrengus metodinės veiklos kabinetą bus sudarytos sąlygos tobulinti ir kelti darbuotojams kvalifikaciją. Projekto tikslinės grupės – darželio vaikai, jų tėvai, darželio personalas.

Rezultatai

Atlikta lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija.

Bendra projekto vertė

1.387.554,00 Lt/ 401.863,42 Eur

Savivaldybės lėšos

208.133,10 Lt/ 60.279,51 Eur