J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Pernaravos seniūnijos pastato remontas

 

Projekto pavadinimas

Pernaravos seniūnijos pastato remontas

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas –suremontuoti  ir apšiltinti viso pastato stogą bei lauko sienas.

Projekto uždaviniai:

  • Sumažinti pastato eksploatavimo sąnaudas;
  • Sumažinti gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo išlaidas;
  • Sudaryti sąlygas kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimui, jų idėjų įgyvendinimui, laisvalaikio, poilsio, švietėjiškų kultūrinių programų vykdymui;
  • Pagerinti kaimo įvaizdį, patrauklumą.

 

Laukiami rezultatai

Suremontuotas  ir apšiltintas 1 pastatas.

Įgyvendinimo laikotarpis

2013-09-01 – 2014-08-31

Bendra projekto vertė

202.877,27 Lt.

Savivaldybės lėšos

Įnašas natūra  (17.062,85 Lt)

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69512, el.p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt