J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Rekreacinių ir turizmo objektų išdėstymo specialiojo plano parengimas

Projekto pavadinimas

Rekreacinių ir turizmo objektų išdėstymo specialiojo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą.  Rekreacinių ir turizmo objektų išdėstymo specialiajame plane būtų numatomas rekreacinės ir turizmo veiklos teritorijų plėtros ir infrastruktūros objektų išdėstymas ir planuojamos infrastruktūros naudojimo, tvarkymo priemonės ir reikalavimai. Turizmo ir rekreacijos specialiojo teritorijų planavimo objektas yra rekreacinių teritorijų sistema ir jos dalys bei viešoji turizmo infrastruktūra. Specialiajame plane bus nustatytos pažintinio ir poilsinio turizmo plėtojimo kryptys, prioritetai ir priemonės, siekiant sukurti racionalų turizmo infrastruktūros ir kitų turizmo objektų tinklą bei turizmo paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą parengtas rekreacinių ir turizmo objektų išdėstymo specialusis planas.

Įgyvendinimo laikas

2010-02-24 – 2011-10-06

Bendra projekto vertė

37 000 Lt

Savivaldybės lėšos

5550 Lt

Kontaktiniai asmenys

Marius Stasiukonis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 44202, el. p. marius.stasiukonis@kedainiai.lt

Violeta Večėnaitė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 69531, el. p. violeta.vecenaitate@kedainiai.lt