J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Paobelio kaimo detaliojo plano parengimas

 

Projekto pavadinimas

Paobelio kaimo detaliojo plano parengimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – Užtikrinti Kėdainių rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racianalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą. Projekto uždavinys – Parengti Paobelio kaimo teritorijų planavimo dokumentus.

Laukiami rezultatai

Parengtas Paobelio kaimo detalusis planas (1 vnt.).

Prašoma parama

169.031,50 Lt

Savivaldybės lėšos

29.829,09 Lt

Kontaktiniai asmenys

Eglė Mikalauskaitė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44205, el.p. egle.mikalauskaite@kedainiai.lt