J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Nestacionarių socialinių paslaugų centro „Saulutė“ steigimas

Projekto pavadinimas

Nestacionarių socialinių paslaugų centro „Saulutė“ steigimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas - nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimas. Įgyvendinant projektą, planuojama statyti naują priestatą šalia vaikų globos namų, Vydūno g. 6, Kėdainiuose, įsteigiant padalinį - nestacionarių socialinių paslaugų centrą „Saulutė“ -  ir įsigyjant baldus bei reikiamą įrangą. Įstaiga teiks kompleksines socialines paslaugas, jos veiklą sudarys 3 struktūriniai padaliniai: grupiniai gyvenimo namai vaikams, teikiantys trumpalaikę socialinę globą; laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams; vaikų dienos centras, teikiantis socialinę priežiūrą dienos metu.

Laukiami rezultatai

Pastatytas priestatas, Vydūno g. 6, Kėdainiai, įsteigtas nestacionarių socialinių paslaugų centras „Saulutė“, kurio bendras plotas apie 875 kv.m., ir įsigyjami baldai bei reikiama įranga.  Sukurta 12 naujų darbo vietų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-01-30 - 2014-01-31

Bendra projekto vertė

2 743.822,80 Lt

Savivaldybės lėšos

411.574,19 Lt

Kontaktiniai asmenys

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė el. (8 347) 69548, el. p.reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

Irma Survilienė, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistė, tel (8 347) 69553, el. p. irma.surviliene@kedainiai.lt