J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
"Atžalyno" vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimas

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Mažinti ugdymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, rekonstruoti ugdymo įstaigą, modernizuoti  pastato energetikos sistemas pagerinant energetines charakteristikas bei sudaryti palankias sąlygas ugdymo proceso organizavimui ir įgyvendinimui.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus energijos taupymo priemones bus sutaupyta apie 200 MWh šilumos energijos per metus (37 %) lyginant su situacija prieš rekonstrukciją. Švietimo įstaigoje pagerės sanitarinės higieninės sąlygos ir mikroklimatas mokiniams, mokytojams ir administracijos darbuotojams, bus taupomos pastatui apšildyti skiriamos lėšos.

Įgyvendinimo laikas

2009-04-28 – 2011-09-12

Projekto vertė

1 531 896,59 Lt

Kontaktiniai asmenys

Marius Stasiukonis, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 44202,

marius.stasiukonis@kedainiai.lt

Jeronimas Vilkelis, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresn. specialistas, tel. (8 347) 69524,

jeronimas.vilkelis@kedainiai.lt