J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tiskūnuose

Projekto pavadinimas

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tiskūnuose

Projekto tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis tikslas - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Tiskūnuose.

Specialusis tikslas - padidinti Tiskūnų kaimo gyvenamosios, rekreacinės ir darbo aplinkos patrauklumą, išplečiant vandentiekio ir nuotekų tinklų sistemą.

Uždavinys - pakloti naujai 0,895 km vandentiekio ir 2,616 km nuotekų tinklų.

Laukiami rezultatai

Naujai įrengta 0,895 km vandentiekio ir 2,616 km nuotekų tinklų. Gyventojų, kurie patirs tiesioginę naudą iš projekto: 117 asmenys prisijungę prie vandentiekio tinklų, 150 asmenys prisijungę prie nuotekų tinklų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-02-25 – 2012-06-22

Bendra projekto vertė

848 932 Lt

Savivaldybės lėšos

169 786 Lt

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt