J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Vaikų darželio pastato pritaikymas slaugos namams
Projekto pavadinimas

 

 

 

 Vaikų darželio pastato pritaikymas slaugos namams

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų kokybę senyvo amžiaus ir neįgaliesiems asmenims. Projekto metu rekonstruotas ir pritaikytas slaugos namams buves vaikų darželio pastatas Darželio g. 6, Dotnuvos miestelyje, Kėdainių rajone. Rekonstravus vaikų darželio pastatą ir pritaikius jį slaugos namams yra įrengtos gyvenamosios, asmens higienos (vonios, prausyklos, WC neįgaliesiems), sveikatos priežiūros, maitinimo, pagalbinės, administracinės patalpos.


Laukiami rezultatai

Rekonstruotas ir pritaikytas slaugos namams vaikų darželio pastatas.

 

Pastatas aprūpintas stacionarių socialinių paslaugų teikimui reikalinga technologine, kompiuterine įranga bei baldais. Įsigyta speciali transporto priemonė su neįgaliesiems pritaikyta įranga.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-11-08 – 2015-03-30

Bendra projekto vertė

1 249 900,20 Eur

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų sk. vyr. specialistė, tel. (8 347) 44202, el. p. reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

Irma Survilienė, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistė, tel (8 347) 69553, el. p. irma.surviliene@kedainiai.lt