J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Kėdainių miesto Gegučių gatvės rekonstrukcija


 

Projekto pavadinimas

Kėdainių miesto Gegučių gatvės rekonstrukcija

 

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – plėtoti Kėdainių rajono savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo tinklą. Projekto uždavinys – Kėdainių miesto transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas, rekonstruojant Gegučių gatvę.

Laukiami rezultatai

Rekonstruotų gatvių ilgis - 0,819  km

Įgyvendinimo laikotarpis

2012-04-26 – 2014-03-31

Bendra projekto vertė

1.973.542,26 Lt.

Savivaldybės lėšos

419.850,73 Lt.

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69512, el.p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt