J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

Projekto pavadinimas

Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra (NR.VP3-1.2-VRM-01-R-21-013)

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas - per viešosios infrastruktūros plėtrą Josvainių miestelyje didinti kaimo ir miesto sanglaudą, kompleksiškai spręsti aktualias kaimo vietovės problemas, gerinant gyvenamąją bei darbo aplinką, sudarant palankias bendruomeninės veiklos sąlygas. Projektu siekiama spręsti aktualias Kėdainių rajono kaimo vietovės viešosios infrastruktūros kokybės ir prieinamumo problemas.

Uždavinys - rekonstruoti kultūros namus, gerinti bendruomeninę infrastruktūrą (sporto aikštyno su vaikų aktyvaus poilsio parku įrengimas), sutvarkyti aplinką (pėsčiųjų takelių, vejos, želdinių plotų prie kultūros namų suformavimas).

Rezultatai

Rekonstruoti kultūro namai, pagerinta bendruomeninė infrastruktūra, sutvarkyta aplinka.

Bendra projekto vertė

2 497 500,00 Lt (723.326,00 Eur)

Savivaldybės lėšos

187 312,50 Lt (54.249,45 Eur)

Baigtas įgyvendinti projektasKompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

Kėdainių rajono savivaldybės administracija sėkmingai baigė įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos valstybės bei Kėdainių rajono savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra“ (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-21-013) pagal 2007–2013 m. laikotarpio Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

 Projekto tikslas – sudaryti prielaidas spartinti ūkinės veiklos diversifikaciją Josvainių miestelyje. Projekto uždavinys – gerinti Josvainių miestelio gyvenamąją aplinką, modernizuojant viešuosius pastatus ir bendruomeninę infrastruktūrą.

 Įgyvendinant projekto tikslą ir uždavinį, sutvarkytas Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros kompleksas. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotas kultūros centro pastatas, kuriame vyksta pagrindiniai kultūriniai bei pramoginiai renginiai – apšiltintas fasadas, stogas, cokolis, sutvarkyta inžinerinė infrastruktūra, įrengti pandusai ir turėklai neįgaliesiems, atlikta patalpų vidaus apdaila, atnaujinta didžioji scena, įsigytos naujos žiūrovų salės kėdės. Taip pat, gerinant bendruomeninės veiklos sąlygas įrengta vaikų aktyvaus poilsio zona, automobilių stovėjimo aikštelė ir pėsčiųjų takas prie Josvainių kultūros centro pastato.

 Džiugu, kad kompleksiškai atnaujintas kultūros centras ir sutvarkyta viešoji bendruomeninė infrastruktūra padėjo sukurti patrauklias ir kokybiškas sąlygas Josvainių miestelio ir aplinkinių gyvenviečių gyventojų savirealizacijai, saviveiklai, ūkinės veiklos diversifikavimui, kultūros puoselėjimui ir plėtrai, pagerėjo miestelio gyvenamoji ir rekreacinė aplinka.

 Projekto „Kompleksinė Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtravertė 723 326 Eur, iš kurių 669 076,55 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 54 249,45 Eur – Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruotas Josvainių kultūros centras ir jo prieigos