J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Akademijos vidurinės mokyklos rekonstrukcija
 
 

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono Akademijos vidurinės mokyklos rekonstrukcija

Projekto tikslai ir uždaviniai

Mažinti ugdymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinti efektyvų energijos vartojimą, rekonstruoti ugdymo įstaigą, modernizuoti  pastato energetikos sistemas pagerinant energetines charakteristikas bei sudaryti palankias sąlygas ugdymo proceso organizavimui ir įgyvendinimui.

Laukiami rezultatai

Įgyvendinus planuojamas energijos taupymo priemones, bus sutaupyta apie 320 MWh šilumos energijos per metus (53 %), lyginant su situacija prieš rekonstrukciją. Sutaupyta šiluminė energija turės teigiamo poveikio aplinkai. Švietimo įstaigoje pagerės higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos sąlygos, bus taupomos pastato apšildymui skiriamos lėšos, pagerės mikroklimatas mokiniams, mokytojams, administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojams.

Įgyvendinimo laikas

2009-03-31 – 2012-03-30

Projekto vertė

1720372,89 Lt

Savivaldybės lėšos

-

Kontaktiniai asmenys

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 347) 44202, el. p. reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

Juozas Šmigelskis, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 347) 69524,

el. p. juozas.smigelskis@kedainiai.lt