J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Pavermenyje

Projekto pavadinimas

Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Pavermenyje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – padidinti Kėdainių rajono Pavermenio kaimo gyvenamosios, rekreacinės ir darbo aplinkos patrauklumą, sukuriant centralizuotą nuotekų surinkimo infrastruktūrą. Šiuo metu dauguma neprisijungusių gyventojų paskleidžia nuotekas į aplinką. Įgyvendinant projektą numatoma įrengti naujus nuotekų tinklus bei nuotekų valyklą Kėdainių rajono Pavermenio kaime. Taigi projektas tuo pačiu siekia socialinių, ekonominių, visuomeninių ir darnios plėtros tikslų.

Laukiami rezultatai

Pakloti nauji nuotekų tinklai, kurių bendras ilgis – 2,259 km, įrengta nuotekų valykla.

Įgyvendinimo laikotarpis

2011-09-07 – 2011-12-15

Bendra projekto vertė

960 345,20 Lt, parama - 574 275,00 Lt

Savivaldybės lėšos

386 070,20 Lt

Kontaktiniai asmenys

Kristina Kemešienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 347) 69512, el. p. kristina.kemesiene@kedainiai.lt