J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Pavermenyje

Projekto pavadinimas

Nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas Pavermenyje

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – padidinti Kėdainių rajono Pavermenio kaimo gyvenamosios, rekreacinės ir darbo aplinkos patrauklumą, sukuriant centralizuotą nuotekų surinkimo infrastruktūrą. Šiuo metu dauguma neprisijungusių gyventojų paskleidžia nuotekas į aplinką. Įgyvendinant projektą numatoma įrengti naujus nuotekų tinklus bei nuotekų valyklą Kėdainių rajono Pavermenio kaime. Taigi projektas tuo pačiu siekia socialinių, ekonominių, visuomeninių ir darnios plėtros tikslų.

Rezultatai

Pakloti nauji nuotekų tinklai, kurių bendras ilgis – 2,259 km, įrengta nuotekų valykla.

Bendra projekto vertė

960 345,20 Lt/ 278 135,19 Eur, parama - 574 275,00 Lt/ 166 321,54 Eur

Savivaldybės lėšos

386 070,20 Lt/ 111 813,66 Eur