J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono savivaldybės socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas: tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus, taip juos pritaikant prie griežtėjančių reikalavimų socialinių paslaugų kokybei ir kintančių darbo rinkos reikalavimų. Projekto uždaviniai: 1. Apmokyti darbuotojus pagal jų darbo specifiką, atsižvelgiant į jų darbo srityse vykstančius pokyčius. 2. Didinti naudojimosi informacinėmis technologijomis gebėjimų lygį. 3. Tobulinti darbuotojų anglų kalbos žinias.

Laukiami rezultatai

Kvalifikacijos kėlimo kursuose (10 modulių) apmokyti 54 socialiniai darbuotojai; Kompiuterinio raštingumo 40 val. kursą išklausę 46 darbuotojai; Anglų kalbos 40 val. kursą išklausę 46 darbuotojai.

Įgyvendinimo laikas

2006-03-01  -  2007-09-30

Projekto vertė

251971,00 Lt.

Savivaldybės lėšos

95497

Kontaktiniai asmenys

Donatas Stelmokas,  Socialinės paramos tarnybos vyresn. specialistas, tel. 8-347-44200, el. p. donatas.stelmokas@kedainiai.lt