J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Projekto pavadinimas

Kėdainių rajono savivaldybės socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas: tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikaciją ir gebėjimus, taip juos pritaikant prie griežtėjančių reikalavimų socialinių paslaugų kokybei ir kintančių darbo rinkos reikalavimų. Projekto uždaviniai: 1. Apmokyti darbuotojus pagal jų darbo specifiką, atsižvelgiant į jų darbo srityse vykstančius pokyčius. 2. Didinti naudojimosi informacinėmis technologijomis gebėjimų lygį. 3. Tobulinti darbuotojų anglų kalbos žinias.

Laukiami rezultatai

Kvalifikacijos kėlimo kursuose (10 modulių) apmokyti 54 socialiniai darbuotojai; Kompiuterinio raštingumo 40 val. kursą išklausę 46 darbuotojai; Anglų kalbos 40 val. kursą išklausę 46 darbuotojai.

Įgyvendinimo laikas

2006-03-01  -  2007-09-30

Projekto vertė

251971,00 Lt.

Savivaldybės lėšos

95497

Kontaktiniai asmenys

Donatas Stelmokas,  Socialinės paramos tarnybos vyresn. specialistas, tel. 8-347-44200, el. p. donatas.stelmokas@kedainiai.lt