J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pajieslio kaime

 

Projekto pavadinimas

Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Pajieslio kaime

Projekto tikslai ir uždaviniai

Tikslas -gerinti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų kokybę, pasiūlą ir prieinamumą Kėdainių rajono savivaldybės kaimo gyvenamosiose vietovėse.

Uždavinys – plėtojant modernią švietimo ir sociokultūrinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams infrastruktūrą, įkurti Pajieslio UDC.

Rezultatai

Atliktas dalies buvusios mokyklos patalpų, esančių Pajieslio kaime, Ateities g. 2, kapitalinis remontas bei įsigyti nauji baldai, kompiuterinė ir kita įranga.

Bendra projekto vertė

 900.000,00 Lt/ 260.658,02 Eur

Savivaldybės lėšos

 135.000,00 Lt/ 39.098,70 Eur